Üretim Aşamalarımız

Fabrikamızda, en son teknolojinin kullanıldığı Kontinü sistemle çay üretiliyor.....

Kuru Çay Üretimi
Fabrikamızda, en son teknolojinin kullanıldığı Kontinü sistemle çay üretiliyor. Ortodoks sistemine, rotervan işleminin ilave edilmesiyle geliştirilen bu sistemde çay; yaş halde makinelere giriyor ve el değmeden otamatik olarak işlenip, kuru çay olarak sizlere sunuluyor. O benzersiz lezzete sahip çayımız, Kontinü sisteminin; soldurma, kıvarma, rotervan, fermantasyon, kurutma ve tasnif işlemleri özenle uyguladıktan sonra, günde tam 30 ton çay elde ediliyor. 

İlk İşlem

1. Soldurma
Soldurma, taze çay yapraklarının ihtiva ettiği % 70-80 oranındaki suyun % 50-55’e düşürülmesi işlemi olup, siyah çay üretiminin zorunlu ve en önemli ilk aşamasıdır. Soldurma, soldurma teknelerinde yapılmaktadır. Soldurma teknelerindeki çayların solma süresi yaş çayın tazeliği ve ıslaklık durumuna, hava ve çalışma koşullarına göre değişir. 

Soldurma sonucunda yaprakların hücre özsuları daha yoğun hale gelir ve kıvırma işlemi için uygun elastiki yapı temin edilir. Taze yapraklar soldurulmadan doğrudan doğruya kıvırmaya tabi tutulursa, hücre özsuyunun dışarı çıkması ve hücre parçalanması tam olmaz, yapraklarda kıvrılmadan ziyade kırılma meydana gelir, presleme esnasında kıvırmadan akan sularla çayın içerisinde bulunan etkin maddeler dışarı atılır. Solmuş yaprağın; sarkık, halsiz ve pörsümüş durumda olması, canlı ve parlak olmaması, sap kısımlarının kırılmadan eğilir ve bükülebilir durumda olması yaş çayın iyi solduğunun göstergesidir. 

Teknelere verilen hava sıcaklığı düşük rakımlarda 38 °C, yüksek bölgelerde 32 °C’yi geçmeyecek şekilde ayarlanır. Isının yüksek olması durumunda yapraklarda kuruma ve yanmalar meydana gelir. Kurumuş ve yanmış çaylarda kıvırma ve fermantasyon istenildiği gibi olmayacağından elde edilecek çayın kalitesi son derece düşük olur.

2. Kıvırma
Kıvırma, solmuş çay yaprağının değişik çay imalat makinelerinde parçalanması, ezilmesi ve bükülmesiyle hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyonun başlaması işlemidir. 
Çay fabrikalarımızdaki kıvırma makineleri iki kıvırma istemine göre dizayn edilmiştir. 

Birinci Kıvırma 
Bu kıvırma işlemi düz (yaprak) kıvırma makinelerinde yapılır. Düz kıvırmalar uzun sürede yavaş yavaş doldurulduğunda en az 300 kg solmuş yaprak alabilmektedir. Kıvırma süresi doldurulmaya başlandığından itibaren en az 45 dakika olur. Birinci kıvırma bittikten sonra, kıvırma yavaş yavaş boşaltılarak rotervandan geçirildikten sonra, havalandırılmış kaba çaylar ise göbekli kıvırmalara verilir. 
İkinci Kıvırma
Birinci kıvırmada yeterince parçalanmamış kaba yaprakların veya göbekli kıvırmalarda daha çok parçalanmalarını sağlayarak, yaprağın hücre zarının çatlatılarak içerisindeki hücre özsuyunun dışarı çıkartılması ile daha iyi fermantasyon şartlarının hazırlanmasını temin için yapılır. Göbeklilerde 20 dakikadır. Çıkarılan çaylar fermantasyon ünitesine sevk edilir.

3.Kurutma
Kurutma, kıvrılmış ve fermente olmuş çay yaprağının fırınlanarak nem oranını %2-4 seviyelerine indirme işlemidir. Kurutmanın amacı: enzim oksidasyonunu durdurarak, kazanılan özelliklerin ve oluşan maddelerin yitirilmesine engel olacak ortamı oluşturmak, çayı depolanabilir, paketlenebilir ve taşınabilir duruma getirmektir. 

Kurutmada giriş sıcaklığı 90-100°C, çıkış sıcaklığı 45-60°C arasında olur. Çıkış dereceleri farklı davlumbaz sistemlerine göre değişebilir. Fırına giren havanın sıcaklık derecesi, debisi, palet üzerindeki yaprak kalınlığı ve çayların fırın içerisinde kalma müddeti, kurutma olayını etkiler. Fırınlarda başlıca iki ayar vardır. Birincisi kalınlık (palet) ayarıdır ki; çayların ince ve kalın tabakalar halinde serilmesini sağlar. İkincisi ise devir (kayış-kasnak veya varyatör) ayarı olup, çayların fırın içinde kalma müddetini belirler. 

Kayış kasnak düzeni olmayan fırınlarda devir ayarları varyatörler vasıtasıyla yapılır. Varyatör ayarları çayların fırından 27 ile 32 dakika arasında çıkacak şekilde ayarlanır.

4.Tasnif ve Ambalajlama
Tasnif; fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart elek tellerinden geçirilmek suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma işlemidir. 

Gerek fırın çıkışında gerekse tasnifin çeşitli aşamalarında kurutulmuş çaylar lif tutucularından geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrılırlar. Çaylar fırınlardan çıktıktan sonra ihtiva ettikleri %2-4 nispetindeki rutubet miktarı ile ancak iyi tasnif edilebilir. Bekletilen ve iyi muhafaza edilemeyen çayların rutubet miktarları arttığından ve elastikiyet kazandıklarından tasnifleri iyi yapılamaz ve kısa zamanda küflenerek sağlığa zararlı hale gelir. 

Kuru Çay Nevilerinin Sınıflandırılması ve Özellikleri 
Üretilen nevi çaylar genellikle imalat kırığı ve kırık (kırmadan geçen) çaylar olmak üzere 2 sınıfta toplanmaktadır. Kurutmalardan çıkıp tasnife gelen ve her hangi bir kırma işlemine tabi tutulmadan elenen çaylara imalat kırığı çaylar denir. Midilton eleği ile 8 ve 10 numaralı pakka eleklerinin üzerinde kalan çayların mekanik olarak kırılıp, tekrar elenmesi sonucu elde edilen çaylara kırıkçaylar (kırmadan geçen) denir. 

Ambalaj
Tasnifden çıkan çay numaralarına gore istif edilir. Paketlemenin istediği reçeteye göre harmanlanarak paketlemeye gönderilir.

Labaratuvar Çalışmaları

Türk Gıda Kodeksine göre siyah çay üretimini gerçekleştirmek üzere,
aşağıda belirtilen fiziksel ve kimyasal analizler yapılır.
Toplam Toz Çay Miktarı (m/m) % 7,5
Okside Olmamış Parça (m/m) % 3,1
Toplam Kül (Kuru Maddede) (m/m) % 8,1
Su Ekstraktı (Kuru Maddede (m/m) % 32,6
Ham Selüloz (Kuru Maddede) (m/m) % 12,58

Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH Cinsinden) % 1,72
% 10'luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül (Kuru Maddede) (m/m) % 0,63
Kafein (Kuru Maddede) (m/m) % 1,72
Suda Çözünen Kül (Toplam Küle Göre) (m/m) % 50,25
Nem miktarı (Kuru Maddede)% 4,25

Duyu İle Muayene (Tadım) 
Duyu ile muayene bakılarak, koklanarak ve tadımla yapılır. 2,83 gr. Tartılır ve 150 ml.lik özel porselen kaba konur; üzerine kaynar derecedeki damıtık sudan 140 ml.lik kadar ilave edilir. Kabın kapağı örtülür ve 5-6 dakika beklenilir. Elde edilen sıvıya likör adı verilir. Bu likör ayrı bir kaba (Tadım Kasesi) alınır ve porselen kapta kalan çay yaprakları aynı kabın tersine çevrilmiş kapağı içerisine konulur. 
Tadım sırasında likörün sıcaklık derecesi 43-440C kadar olmalıdır. Likör kaptan 8 ml. hacimli bir metal kaşıkla alınır. Aroması ve özellikleri incelenir. Tadımcının çayın kalitesi konusunda kesin karara varmasında incelenmesi gereken en önemli özellikler: likörün rengi, parlaklığı, dem durumu, dolgunluk ve burukluktur.